Raamatupidamine ettevõtetele

Raamatupidamine on oluline osa ettevõtte igapäevasest tegevusest sõltumata sellest, mis suuruse või omandi vormiga see on. Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Meie erialase hariduse ja suure töökogemusega spetsialistid suhtlevad ja teenindavad Teid kahes keeles- eesti ja vene keeles.

Võta meiega ühendust