Ettevõtte raamatupidamine

Raamatupidamine on oluline osa ettevõtte igapäevasest tegevusest sõltumata sellest, mis suuruse või omandi vormiga see on.

Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Lisaks on vajalik regulaarne maksudeklaratsioonide esitamine Maksuametile, töölepingute registreerimine Töötajate Registris ning statistika aruandlus. Iga aasta lõpuks on ettevõte kohustatud esitama majandusaasta aruande Äriregistrisse, sõltumata sellest kas ettevõttel oli majandustegevus või mitte.

Raamatupidamise ja finantsarvestuse põhimõtted on fikseeritud raamatupidamise seaduses, Eesti finantsaruandluse standardis ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Meie erialase hariduse spetsialistid ja suure töökogemuse ja finantsjuhi taustaga pearaamatupidaja on oma ala tõelised asjatundjad, kes aitavad Teil oma äriühingu raamatupidamine kontrolli all hoida.

Küsi infot